Federation Internationale de l'Automobile Fédération Internationale de Motocyclisme European Motorcycle Union Fédération Internationale des Véhicules Anciens Český olympijský výbor
AutoklubMotorsportZájmová činnostOstatní
 
 

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů

 Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů (dále také jen „Asociace center“) sdružuje osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center pro zdokonalovací výcvik řidičů (dále jen „sdružené subjekty“) a metodicky řídí a organizuje jejich činnost. 

Osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center pro zdokonalovací výcvik řidičů, nesdružené v Asociaci center, které mají zájem s Asociací center spolupracovat a podílet se na její činnosti, se stávají na základě rozhodnutí výkonného výboru tzv. spolupracujícími subjekty (dále jen „spolupracující subjekty“).

Orgány Asociace center jsou valná hromada, výkonný výbor a předseda.

Předmět a cíl činnosti Asociace center 

- zajištění kvalitního provádění zdokonalovacího výcviku řidičů motorových vozidel a s tím souvisejících záležitostí,
- metodické řízení a rozvoj center pro zdokonalovací výcvik řidičů,
- příprava a zdokonalování instruktorů zdokonalovacího výcviku,
- kontrola kvality provádění zdokonalovacího výcviku řidičů v jednotlivých centrech,
- spolupráce a jednání se státními i nestátními organizacemi (institucemi) a orgány v ČR i zahraničí při řešení všech otázek, které se dotýkají zdokonalovacího výcviku řidičů a činnosti Asociace center,
- účast při posuzování a přípravě zákonů a dalších právních a souvisejících předpisů souvisejících s činností Asociace center,
- zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti,
- organizování programů a akcí v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu,
- veřejně prospěšná činnosti v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit s tím souvisejících,
- publikační a propagační činnost v rámci činnosti Asociace center.

Sdružené subjekty Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů