Federation Internationale de l'Automobile Fédération Internationale de Motocyclisme European Motorcycle Union Fédération Internationale des Véhicules Anciens Český olympijský výbor
AutoklubMotorsportZájmová činnostOstatní
 
 

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů v AČR

 Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR (dále také jen „Asociace center“) sdružuje osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center pro zdokonalovací výcvik řidičů (dále jen „sdružené subjekty“) a metodicky řídí a organizuje jejich činnost. 

Osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center pro zdokonalovací výcvik řidičů, nesdružené v Asociaci center, které mají zájem s Asociací center spolupracovat a podílet se na její činnosti, se stávají na základě rozhodnutí výkonného výboru tzv. spolupracujícími subjekty (dále jen „spolupracující subjekty“).

Orgány Asociace center jsou valná hromada, výkonný výbor a předseda.

Předmět a cíl činnosti Asociace center 

- zajištění kvalitního provádění zdokonalovacího výcviku řidičů motorových vozidel a s tím souvisejících záležitostí,
- metodické řízení a rozvoj center pro zdokonalovací výcvik řidičů,
- příprava a zdokonalování instruktorů zdokonalovacího výcviku,
- kontrola kvality provádění zdokonalovacího výcviku řidičů v jednotlivých centrech,
- spolupráce a jednání se státními i nestátními organizacemi (institucemi) a orgány v ČR i zahraničí při řešení všech otázek, které se dotýkají zdokonalovacího výcviku řidičů a činnosti Asociace center,
- účast při posuzování a přípravě zákonů a dalších právních a souvisejících předpisů souvisejících s činností Asociace center,
- zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti,
- organizování programů a akcí v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu,
- veřejně prospěšná činnosti v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit s tím souvisejících,
- publikační a propagační činnost v rámci činnosti Asociace center.

Sdružené subjekty Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR