Federation Internationale de l'Automobile Fédération Internationale de Motocyclisme European Motorcycle Union Fédération Internationale des Véhicules Anciens Český olympijský výbor
AutoklubMotorsportZájmová činnostOstatní
 
 

Informace ze zasedání Výkonného výboru Svazu kartingu AČR

Svaz kartingu AČR na svém zasedání dne 6. června 2017 se v hlavní míře zabýval následujícími body:
Chování jezdců a delegovaných činovníků
VV se zabýval chováním některých jezdců a delegovaných činovníků na podnicích AČR. Chování dotčených bylo shledáno jako nepřijatelné, při nejbližší možné příležitosti bude s dotčenými proveden důrazný pohovor a v případě opakování podobných přestupků bude projednání přestupků postoupeno Disciplinární nebo Etické komisi AČR.
Komunikace jezdeckého pole s AČR
V podstatě na každém podniku pod hlavičkou AČR je přítomen alespoň jeden nebo i více členů VV, takto také zástupců AČR. S přihlédnutím k jejich pracovním povinnostem na podniku je možné se na členy VV obracet s podněty.
VV uspořádá schůzku s Jezdci a Soutěžícími. Schůzka proběhne v první polovině září, pravděpodobně v budově Autoklubu.
Vložený program na podnicích (viz akce na trati v Chebu s motokárami z půjčovny)
VV doporučuje pořadatelům, kteří by v rámci podniku chtěli uspořádat jízdy na trati podniku na technice z půjčovny, aby tyto jízdy uvedli do ZU jako vložený program. Účast licencovaných na těchto jízdách není žádným přestupkem proti řádům.
Race director při podnicích PAČR 
VV rozhodl, že počínaje 3. podnikem PAČR bude zrušena funkce Race Directora pro podniky PAČR. Na podnicích PAČR budou využívány, stejně jako na podnicích MČR, kamery a činovníci pro snímání průběhu závodních jízd. Tyto kamery se velmi osvědčily a poskytují podklady pro rozhodování SSK.
Nováčci KZ2 do KZ2 Gentleman
VV projednal návrh na povolení startu nováčků ve třídě KZ2 Gentleman a usnesl se, že výjimka nebude udělena.
Nehomologovaný filtr vzduchu pro třídu KZ
VV se zabýval podněty z jezdeckého pole ohledně používání tlumičů sání s prošlou homologací a neshledal důvod tyto filtry v průběhu sezóny zakazovat. Filtr sání je stále na trhu dostupný (MS Kart) a je možné ho zakoupit.
Zakázané úpravy na 50 ccm
VV pověřil pana Bártů instruovat HTK k provádění zevrubných kontrol Š50.
Vypsání Mezinárodních podniků pro rok 2018
VV se zabýval možností vypsání MČR/PAČR pro sezónu 2018 s možností účasti a také bodování držitelů licencí států Zóny střední Evropy (Bosna a Hercegovina, Česká Republika, Černá Hora, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko).
Testy na alkohol
VV doporučuje ŘZ, aby prováděli namátkové testy na alkohol.